กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร Photocopy Paper A4 IQ Brand

กระดาษถ่ายเอกสาร Photocopy Paper A4 HP

กระดาษถ่ายเอกสาร Photocopy Paper A4 IDEA

กระดาษถ่ายเอกสาร Photocopy Paper A4 Double A


 • Box IQ Green 70g..jpg
  Brand : IQ BRAND (GREEN) Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 70 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 92%Caliper : 101 - 106 micronWhiteness : 148 - 152Opacity (mi...

 • Box IQ Blue 70 g..jpg
  Brand : IQ BRAND (BLUE) Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 70 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 92%Caliper : 97 - 105 micronWhiteness : 148 - 152Opacity (min)...

 • Box IQ Pink 80 g..jpg
  Brand : IQ BRAND (PINK)Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 92%Caliper : 108 - 114 micronWhiteness : 148 - 152Opacity (min)...

 • Box IQ Red 80g..jpg
  Brand : IQ BRAND (RED) Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 92%Caliper : 106 - 114 micronWhiteness : 148 - 152Opacity (min)...

 • HP A4 70g.jpg
  Brand : HP Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 70 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 95.9%Caliper : 97 - 103 micronWhiteness : 158 - 164Opacity (min) : 86%Appli...

 • HP A4 75g.jpg
  Brand : HP Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 75 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 96%Caliper : 100 - 104 micronWhiteness : 158 - 164Opacity (min) : 86%Applic...

 • HP A4 80g.jpg
  Brand : HP Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 95.9%Caliper : 104 - 114 micronWhiteness : 158 - 164Opacity (min) : 89%Appl...

 • Idea Max 70g Package.jpg
  Brand : IDEA MAXType : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 70 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 95%Caliper : 98 - 103 micronWhiteness : 161 - 165Application : Photoco...

 • Idea work A4 80 g Package.jpg
  Brand : IDEA WORK Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 95%Caliper : 105 - 110 micronWhiteness : 161 - 165Application : Phot...

 • Idea green A4 80 g Package.jpg
  Brand : IDEA GREEN Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamBrightness (min) : 90%Caliper : 110 - 115 micronWhiteness : 150Application : Photocopy...

 • Double A.jpg
  Brand : DOUBLE A Type : Copy & Laser PaperSize : A4GSM : 80 GSMPacking : 500 Sheets/ReamApplication : Photocopy, Laser & inkjet printing, fax, writingหมายเหตุ : สั่งสินค้าข...