ต่อเนื่องเคมี IQ Brand 9x5.5/4ชั้น

Brand : IQ Brand

Type : Carbonless Continuous paper
Size : 9 inch x 5.5 inch
Ply : 4ply
Color : White/Blue/Yellow/Pink
Packing : 1,000 Sets/Box
Application : Form printing (For dot matrix printer)

( ราคานี้รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว )