กระดาษทิชชู่

ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ Pleaz 300 เมตร
กระดาษชำระม้วนใหญ่ (Silver) กระดาษคุณภาพดี ผลิตจากเนื้อเยื่อรีไซเคิล นุ่ม ซึมซับได้ดี  
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอุดตัน  ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษชำระม้วนใหญ่ (Gold)  600 เมตร (มีลาย,ไม่มีลาย)
กระดาษคุณภาพดี  ใช้เยื่อบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมในการผลิต
นุ่ม ซึมซับได้ดี  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอุดตัน  ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษเช็ดมือ   เนื้อกระดาษสีขาวเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย ดูดซับน้ำได้รวดเร็ว ระบบพับต่อเนื่อง
ไม่ขาดง่ายเมื่อเปียก

กระดาษชำระม้วนเล็ก  6 ม้วน/24 ม้วน
ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล  เนื้อกระดาษนุ่ม ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปราศจากสารเรืองแสง ซึ่งผ่านการรับรอง FSC สะอาดด้วยความร้อนฆ่าเชื้อโรค,ย่อยสลายไม่ทำให้
ชักโคกอุดตัน,ทำจากเยื่อไม้ป่าปลูกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผ่านISO 14000,ซึมซับน้ำได้ดี,กระดาษไม่เป็นขุย
 

กระดาษป๊อปอัพ   
ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล  เนื้อกระดาษนุ่ม ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปราศจากสารเรืองแสง ซึ่งผ่านการรับรอง FSC สะอาดด้วยความร้อนฆ่าเชื้อโรค,ย่อยสลายไม่ทำให้
ชักโคกอุดตัน,ทำจากเยื้อไม้ป่าปลูกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผ่านISO 14000,ซึมซับน้ำได้ดี,กระดาษไม่เป็นขุย