กระดาษการ์ดสี

กระดาษการ์ดสี
เหมาะสำหรับทำปกรายงาน หรือทำโฆษณาใบปลิว  ผลิตจากเนื้่อกระดาษที่มีคุณภาพ
สีสม่ำเสมอตลอดแผ่น ช่วยเพิ่มสีสันให้งานพิมพ์
ใช้งานง่าย ไม่ติดเครื่อง